Близо двойна разлика в офертите за ISO търга

Отворени бяха ценовите оферти нa допуснатите участници в обществената поръчка за сертифициране на системи за управление…
Отворени бяха ценовите оферти нa допуснатите участници в обществената поръчка за сертифициране на системи за управление…

Ето още нещо интересно от TechNews.bg:

В МДААР отвориха ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за сертифициране на системи за управление в избрани администрации.
204 400 лева без ДДС е предложената от „Бюро Веритас – Варна” цена, а 292 903 лева е предложил вторият допуснат участник „СЖС България” по първата обособена позиция – сертифициране на системи за управление съгласно стандартите ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в администрации в Северозападен и Югозападен район.
По втората позиция – сертифициране на системи за управление съгласно ISO в Североизточен и Северен централен район, исканата от „Бюро Веритас – Варна” цена е 252 000 лева, а от „СЖС България” – 426 571 лева.
Тъй като има 30% разлика между ценовите предложения на двамата участници и в двете позиции, Законът за обществените поръчки изисква комисията да пожелае писмена обосновка от участника, предложил по-ниската цена.
199 500 лева е цената на „Бюро Веритас – Варна” за третата обособена позиция – сертифициране на системи за управление съгласно ISO в Югоизточния и Южния централен район.
Проектът за управление на качеството в администрацията се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз.

Хех, на мен ще ми е интересна и „обосновката“ за по-високите оферти – да не би те да са необосновано надути ;)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *