„Всяко нещо което получаваш даром, някой друг е трябвало да изработи без да получи нищо в замяна“

Ето нещо интересно, което по логичен път (поне за мен) обеснява защо левите идеи не работят. Днес го прочетох във Facebook:

Един учител по икономика в американски колеж направил изказването, че никога не е късал ученик на изпит. Но не след дълго цял клас не успял да вземе поредния тест. Каква е била причината? Класът настоявал, че политиката на Обама, насочена към социализма, действала и че никой повече няма да е беден, никой няма да е и богат – щяло да настане равенство между хората. Учителят казал: „Добре. Нека да направим един експеримент в този клас, основан на тази идея. От всички оценки, получени в класа, аз ще изчисля средното аритметично, и така всички ученици ще получат една и съща оценка – няма да скъсам никого, но и никой няма да получи А.“ (В Щатите оценяването става с букви А, В, С… като най-високата оценка съответно е А – бел. пр.)

След първия тест, който учениците направили, учителят изчислил средната оценка и се оказало, че всеки получил В. Тези, които били учили сериозно, останали разочаровали, а онези, които били учили за теста малко, били много щастливи. Какъв бил резултатът от втория тест? Учениците, които били учили малко за първия, този път учили още по-малко, а онези, които учили сериозно за първия тест, решили, че и те искат да се облагодетелстват и за това не учили много този път. Средната оценка от втория изпит, която всеки ученик получил, била D! Никой не бил щастлив. На третия тест всички получили F.

Тестовете следвали един след друг, но средната оценка на класа не се повишила. Обратното – учениците започнали да се заяждат един с друг, да се обвиняват и да се обиждат – никой не искал да полага усилия, за да се облагодетелства от труда му някой друг.

Голямата изненада – в крайна сметка ВСИЧКИ БИЛИ СКЪСАНИ. Учителят им казал, че социализмът рано или късно ще се провали, защото когато наградата е голяма, усилията, които полагаме, за да успеем, също са големи, но когато правителството отнема тази награда или не стимулира хората, никой няма да се старае, нито ще иска да успее. Какво по-просто от това, нали? По-надолу ще прочетете пет важни извода, които можете да си направите в резултат на този експеримент:

1. Не можете да направите бедните богати със закон, който ви позволява да отнемете богатството от богатите и да го преразпределите.

2. За всяко нещо, което един човек получава даром, някой друг е трябвало да работи, без да получи нищо в замяна. 

3. Правителството не може да даде на някой нещо (даром), ако преди това не го отнеме от друг.

4. Не можеш да умножиш богатството, като го разделиш!

5. Когато едната част от хората си дадат сметка, че не е нужно да се трудят, понеже има кой да се погрижи за нуждите им, а пък останалите си дадат сметка, че няма смисъл да работят, защото други ще получат наградата за техния труд, то това е началото на края за тази нация.

Превод от английски: Роза Саронова

Източник: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4788059894309