Транслитерация, МДААР, блог коментари и т.н.

Ето какво получих преди малко като коментар на поста за идеята за глоби  за неправилна транслитерация. Понеже е много обширен, публикувам коментара като самостоятелен пост.

Уважаеми Калоян,
Тъй като се интересувате от темата за транслитерацията и от публикувания коментар на г-н Делян Делчев по темата, счетохме, че може да представлява интерес за Вас писмото, което днес изпратихме до него:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕЛЧЕВ,

Внимателно прочетохме Вашия коментар за Закона за транслитерация, публикуван в блога Ви през декември 2008 г. Запознахме се и с инициираната от Вас петиция „Граждани против транслитерацията” на сайта http://www.bgpetition.com. Бихме искали да изразим своето мнение по Вашата позиция и да изясним някои неточности, от които произлиза и неодобрението Ви към системата за транслитерация.

1. Проектът „Разбираема България” на Министерството на държавната администрация и административната реформа и Института за български език при Българската академия на науките беше създаден през 2006 г. с цел да бъде премахнат хаосът в изписването с латински букви на българските населени места, географски и културно-исторически обекти. Този проект няма за цел да латинизира страната ни или да замени кирилицата с латиница. По него бяха установени ясни и твърди правила за транслитерация на българските имена на латиница и още през 2006 г. с приемането на поредица нормативни актове разработените общи правила станаха задължителни за всички физически и юридически лица. Правилата за транслитерация се отнасят до еднозначното предаване на латиница на български географски имена, имена на исторически личности и имена на културно-исторически обекти. Правилата бяха приети след широка обществена дискусия с участието на езиковеди, журналисти, общественици и други. Общото виждане на специалистите беше, че коректното изписване на латиница е въпрос на уважение към българския език и култура. Това беше началото на една важна стъпка, която предприехме в изграждането на доверие и по-добър имидж на страната ни пред нашите чуждестранни партньори.

2. Законът за транслитерация не се отнася до собствените имена на хора. Изписването на тези имена на латиница е регламентирано в Правилника за издаване на българските документи за самоличност на МВР. Всеки гражданин има възможност при първоначално издаване на лични документи да посочи предпочитания от него начин на изписване на латиница. Единствено от него зависи дали ще избере да следва правилата на системата за транслитериране или, по някакви съображения, ще запази досегашните си документи. Правилата в този случай имат препоръчителен характер, но ако се спазват би могъл да се избегне един реално срещан проблем, при който баща и син не могат да докажат роднинската си връзка, по време на пътуване например, защото фамилното им име е изписано по различен начин на латиница. Уверяваме Ви, колкото и куриозно да звучи, при нас са постъпвали сигнали за такива случаи.

3. По отношение на множеството изключения, за които споменавате, трябва да уточним, че единственото изключение, което фигурира в правилата за транслитерация, се отнася до изписването и предаването на латиница на името на българската държава – Bulgaria. Тук става дума за вековна традиция в изписването, започнала с първите карти и твърдо установена през Средновековието.
Няма никакви други изключения в правилата. И точно това е целта – да се приеме и спазва единен стандарт. Вие посочвате Sofia като изключение. Всъщност опростеното предаване на латиница на буквеното съчетание „ия”, когато е в края на думата, е част от общите правила, а не изключение специално за името на столицата ни. Както е описано в таблицата за транслитерация, винаги „ия” в края на думата се транслитерира като „ia”: Sofia, Provadia, Mizia, Dolna Mitropolia и други.

4. Във връзка с имената от чужд произход Ви обръщаме внимание, че е установено те да се изписват така, както е прието в съответната държава. Изключително подходящи примери в този случай са изписването на латиница на град Солун – Тhessaloniki, както и на Джордж Вашингтон – George Washington. Това важи и за всички други имена с подобен произход като: Джеймс Баучер – James Bourchier, Жолио Кюри – Joliot-Curie, Фритьоф Нансен – Fridtjof Nansen и други. Тук е мястото да обърнем внимание и на снимката на табелата на ул. „Джеймс Баучер” в София, коментирана от потребителите на създадената от Вас група във Facebook. Всъщност това е грешна табела, поставена от Столична община, за която МДААР получи сигнал през юли 2008 г. Веднага изпратихме предписание за необходимите корекции до ръководството на общината, в което им обяснихме, че улицата е кръстена на името на британския журналист Джеймс Дейвид Баучер и на латиница това име трябва да се изпише не автоматично по българската система за транслитерация, а както е в оригинал. Няколко седмици по-късно тази табела беше подменена с нова, вече коректна. Може да видите повече информация за този случай тук: http://www.mdaar.government.bg/news.php?full=667&srch=y.

5. Сайтът за транслитерация, за който говорите, е софтуер, създаден и поддържан от Института за български език. В него експертите от института са създали огромна база данни от над 30 000 български собствени имена – тя обхваща имената на населените места, географските и културно-историческите обекти, обектите от граското пространство и др. Институтът за български език непрекъснато обогатява тази база данни с нови имена, за да е тя максимално изчерпателна и полезна за потребителите.
В своята публикация посочвате, че сте въвели произволно име и системата е отчела, че то не фигурира в базата данни. Причините за това могат да бъдат две. Първият вариант е да сте въвели някакво много особено и рядко срещано име, което да е пропуснато в базата данни. В такъв случай за нас ще е полезно да ни посочите това име, за да го добавим в системата. Вториат вариант е да сте въвели дума, която не е собствено име – тогава логично тя не присъства в базата данни. В този случай софтуерът автоматично дава препоръчително изписване в съответствие с общата таблица за транслитерация.

6. Не можем да се съгласим с мнението Ви, че въпросът за транслитерацията е „дребен проблем”. До момента на сайта на МДААР сме получили близо 50 сигнала за грешни табели от различни части на България. Повече информация за това и галерията от грешни табели може да видите тук: http://www.mdaar.government.bg/getbg.php.
По тези сигнали всеки ден подготвяме и изпращаме предписания за необходимите корекции до съответните институции. За съжаление обаче реален резултат получаваме в около половината от случаите. Причината за този неуспех е най-вече в това, че администрациите приемат с нехайство нашите предписания, като едно добро пожелание, което могат да си позволят да пренебрегнат, защото това няма да доведе до санкции. Да, правилата за транслитерация са регламентирани в наредба на МРРБ като задължителни. Но от практиката стана ясно, че когато няма ясен проверяващ, контролиращ и санкциониращ механизъм, резултатите са трудно постижими.
Законът за транслитерация урежда именно това. След приемането му (ако получи одобрение в НС) МДААР ще стане контролиращ орган и предписанията на министерството ще имат задължителен характер. И ако сега при неизпълнение единственото, което можем да направим, е да пратим поредното остро писмо до дадената организация, то със закона МДААР ще има задължението да налага глоби. Считаме, че това ще спомогне за спазването на правилата и въвеждането на ред в изписването на имената.

Надяваме се тези дълги обяснения да са Ви помогнали да се запознаете в повече детайли с темата за транслитерацията. Убедени сме, че има нужда от подобни правила. Факт е, че по българските пътища, по карти и в интернет могат да се видят всевъзможни варианти на имената на български населени места, улици, исторически личности и прочие. Ако за нас, българите, е ясно, че Ruse, Russe, Rouse, Rousse е един и същ град, то за чужденците това едва ли е толкова очевидно. Така страда имиджа на България като атрактивна туристическа дестинация, намалява и доверието от страна на чуждестранни инвеститори и партньори.
Кирилицата е едно от културните богатства на България и с право се гордеем с нея. С приемането ни в Европейския съюз това тя стана третата официална азбука на Общността. Но тази различна графична система създава редица затруднения на хората, използващи други азбуки. И други държави имат подобна практика. Можем да дадем пример с Гърция. Знаете, че тази страна използва гръцка азбука. В същото време обаче в цялата страна указателните табели по междуградски пътища, улици и пр. са изписани както на гръцка, така и на латинска азбука, съгласно установените в Гърция правила за транслитерация. По същия начин в Япония, например, йероглифното писмо върху указателни табели на повечето места е транслитерирано и с латински букви по определена еднозначна система. Това не е израз на неуважение към собствения език и азбука, а просто прагматично решение на възникнала необходимост от по-добро разбиране и ориентиране в днешния глобализиран свят.

С уважение,
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
Министерство на държавната администрация и административната реформа

На прима виста това което ме дразни, е начина на публикуване на коментара, като който и да го е писал, се е подписал под удобното „МДААР“, а не с името си – примерно Хараламби Стаматов, младши специалист отдел борба с неправилната транслитерация, или каквото и да е там. От друга страна, който и да се е заел с това от МДААР, заслужават големи похвали и овации на крака за факта, че явно се опитват да са в час, четат интернет и петициите, и заемат една активна позиция за диалог с хората на противоположното мнение.

По темата – това на което не е отговорено (поне аз не го видях в толкова обемния коментар) е следното:

Днес правителството е решило да предложи проектозакон за „Транслитерация”, в който е предвидена глоба и наказания за частни, юридически и държавни лица, в случай, че не се спазва държавното правило за конвертиране на текст от кирилица на латиница. За това се е похвалил личния радетел по въпроса – Николай Василев.

Аз нямам ли право да избера дали фирмата ми ще се казва Bosch, Schablon или Tscheburaschka ? Подобно ограничение е малоумен … фашизъм. Сигурно всички от Русе знаят за историята с писмото от МДААР към проекта за бизнес парк в Русе, където настояваха вместо Rousse да се ползва Ruse. Ето това е точно проявление на горната галфонщина. Като искат, нека да подменят пътните табели, табелите по улицата, паспортите, документите и т.н., но откъде накъде ще се бъркат в работата на това как една фирма или един продукт да се изписва на латиница ? Шибана мръсна глупост

PS. Отговорът на Делян Делчев може да намерите тук:

„Apple Shop of Digital Systems Co.“

На какво попаднах днес, опитвайки се да намеря информация от преди няколко години в нета: „Apple Shop of Digital Systems Co.“ ;) Цифрови системи май са се отказали да продават продуктите на Apple, или поне са се отказали да ги продават онлайн. Просто асортимента, който е представен е от преди преминаването на Intel-ски процесори, а и сайта е пълна скръб – фреймове и вид, все едно е дошъл от 1998 година ;) Егати, и надписа Apple е още с Garamond шрифта …

Хайде на G4 моделите…
Хайде на G4 моделите…

Investor.bg: „Най-големият форум в България генерира над 3 млн. коментара“

TeenProblem.net, „най-големият форум в България“ (според собствениците му от Investor.bg)[author]teenproblem.net[/author][/photo]

Изглежда за да откраднат част от вниманието насочено към БГ-Мама заради скорошната сделка, от Investor.bg са си спретнали ето това проучване (потъмнената част е от мен):

Най-големият форум по брой публикувани мнения в България е в сайта Teenproblem.net. В портала има 76 хил. регистрирани потребители и 3,15 млн. публикувани коментара, като на потребител се падат средно по 41 коментара, сочи проучване на Investor.bg.

Втора позиция по активност на аудиторията заема форумът на All.bg с 2,06 млн. изказани коментара и 32 хил. регистрирани потребители.

Трети, с 2,2 млн. публикувани коментара и 85 хил. регистрирани потребители, се нарежда Forum.Bg-mamma.com

Липсват ясни данни за активността на аудиторията на Clubs.Dir.bg, който е форум с потенциал за Топ 3.

С по над 60 публикувани коментара на 1 регистриран потребител са форумите на All.bg и Investor.bg.

Общо водещите 25 сайта са генерирали близо 20 млн. коментара, което се равнява на 3 коментара на човек от населението на България.

Много, ама много прилича на авто-реклама ;) Няма да oспорвам качествата на проведеното проучване и достоверността му, но много повече щеше да тежи, ако от Investor.bg не си го бяха направили сами. После, броя коментари не ми се вижда като достовер начин да мериш качествата (като активвност и аудитория) на някой форум. По-добре да се вземат данните за последната една година, като така по-старите форуми няма да имат тежестта на всичко написано от миналите години.

Иначе посете статията, ще видите и таблица с по-подробни данни от „проучването“ на форумите.

Иравaн Хира е новият генерален директор на „Хюлет-Пакард България“

Иравaн Хира, новият генерален директор на „Хюлет-Пакард България“
Иравaн Хира, новият генерален директор на „Хюлет-Пакард България“

След като Саша Безуханова пое ръководството на HP за работа с държавните администрации на страните в Източна и Централна Европа, „Хюлет-Пакард България“ вече си има нов генерален директор:

Иравaн Хира е новият генерален директор и ръководител на направлението за корпоративни клиенти на „Хюлет-Пакард България“. Хира беше представен днес официално от Саша Безуханова, чиято досегашна позиция ще заема. Той поема ръководството на компанията ефективно от 1 януари 2009.

Саша Безуханова вече ще управлява бизнеса на компанията майка с държавните администрации на 27 държави от региона на Централна и Източна Европа.

Ираван Хира работи в „Хюлет-Пакард България“ от създаването на българския офис през 1998 г. и заема различни търговски и управленски позиции. Той притежава специална експертиза в компанията. До избирането му е изпълнявал длъжността търговски директор.

„Радвам се, че предавам управлението на „Хюлет-Пакард“ в България на Хира, който с доказания си професионализъм, авторитет в екипа и добро познаване на потребностите и предизвикателствата на българския ИТ пазар ще води компанията по най-добрите стандарти на ИТ управление“, каза Безуханова, директор направление „Публична администрация“ в „Хюлет-Пакард“ за Централна и Източна Европа.

Сред приоритетите на Хира ще бъде утвърждаването на лидерските позиции на компанията в България, запазването на устойчивия растеж и постигането на най-високо ниво на клиентско удовлетворение.

Хира има магистърска степен по изчислителна техника от Техническия университет в София.

Да пожелаем успех на „Хюлет-Пакард България“ и г-н Хира, защото има много големи стъпки, които трябва запълва ;) Малко по-обширен материал има в Money.bg:

Пак за „БГ Мама“…

Капитал: „Компания бебе купи bg-mamma.com“
Капитал: „Компания бебе купи bg-mamma.com“

Днес в Капитал отново пишат за сделката за Bg-Mamma.com:

Новосъздадената компания Net Entertainment Group (NEG) закупи мажоритарния дял в портала bg-mamma.com от неговия създател Марина Кузманова. Подробности по сделката няма, но според източници от интернет сектора сумата, платена за него, е около 700 хил. лв. За сравнение миналата година по неофициална информация „Нет Инфо.БГ“ купи vbox7.com за около 900 хил. лв. Собственици на Net Entertainment Group са 18-годишният управител Иван Николов и Ивалина Евлогиева. В портфолиото на компанията NEG, регистрирана на 15 октомври тази година, влиза още dtrailer.com – популярен сайт с филмови трейлъри, създаден от Николов.

Има много неща, които са интересни сами по себе си като факти, без да се опитваме да навързваме вагончетата (или поне само малко). Май най-много на очите на публиката се набива младата възраст на Иван Николов. Аз не виждам нищо лошо в това, и коментари като тези под материала от сорта на „18 годишния пикльо“ и т.н. са излишни. Сигурно всички знаем за успешни бизнес начинания от млади мъже и жени, така че хайде без такива.

Друго интересно е сумата (ако е вярна). Няма да се опитвам да смятам колко струва bg-mamma.com или vbox7.com, едва ли може да се сравняват. Обаче … обаче ако например Нетинфо бяха купили сайта, нямаше да има толково съмнително вдигнати вежди, отколко когато млада компания (ама съвсем млада –  с един сайт в портфолиото си по техните думи) прави такава голяма инвестиция. Всички очакват, че „големите“ в БГ интернета ще имат ресурса да направят нещо такова, но млада компания да направи сделка с такава голяма сума … Аз дори не виждам как другия сайт от портфолиото, dtrailer.com, въпреки популярноста си, може да генерира приходи: не виждам платени услуги, нито реклами … само няколко линка във долната част на сайта ;) (Поправка: има реклами от easytrader.bg, които за аз не виждам заради малката подробност, че в hosts фала ми easytrader.bg сочи към 127.0.0.1) Ако капитала за тази сделка не е на компанията, тогава тези които им осигуряват финансовото рамо наистина имат доверие в NEG  и в това, което NEG смята да направи с прясно купения портал. Мласата компания (не тази конкретно, ами по принцип) има друг недостатък – че, не сме видели как се справят. Явно година и половина съществуване на dtrailer.com са достатъчно да убедят тези с „финансовото рамо“ в способностите на компанията, и в това, че може да се „осребри“ потенциала на bg-mamma.com, така че да се върне голямата инвестиция в проекта. Можe би тук има и песимизъм относно възраста на г-н Николов, но пък в ИКТ средите възраста не е иднозначна с опита, защотото нещата се променят страшно бързо, и определено има младежи достатъчно в час ;)

Докато сме на тема сумата: много шарени коментари, че парите за сайта били на „мама“, били „червени пари“, „изпрани пари“ и т.н. Каквито и да са, сделката е факт, и какъвто и да е произхода им, парите едва ли са похарчени с идеята да се пропилеят, нали така ;) Абстрактно погледнато, фирмата има инвеститори, които са убедени във възможностите на bg-mamma.com и на NEG, и са осигури необходимата подкрепа. Знам, че много от вас биха искали подобно подкрепа, и от на такава млада възраст, но това е друга бира ;) Да не започвам пак темата, че хората които не са живели на широко, много по-трудно поемат рискове и т.н., и т.н. Нали казах, съвсем друга бира ;)

Сега, следващото интересно нещо от написаното в Капитал:

Общността на bg-mamma.com е силна и неколкократно е привличала интереса на големите компании в интернет – „Нет Инфо.БГ“, „Икономедиа“ (издател на „Капитал“), „Инвестор.БГ“ и т.н., но едва сега се продава.

Как да го разбираме това ? Аз както го разбирам, излиза, че „големите в БГ интернета“ са се опитвали да купят bg-mamma.com, обаче не им се е отворил парашута. Ето какво е написано още:

Марина Кузманова избира младата фирма за купувач, тъй като е получила уверение, че съдържанието и редакционната политика на bg-mamma.com ще бъдат запазени. Тя ще продължи да управлява сайта, а стратегическите решения ще се взимат заедно с новите собственици. „[Сайтът] няма да се комерсиализира повече, отколкото е в момента“, уверява Кузманова. Net Entertainment Group ще инвестира в нови услуги, които са с по-голям приоритет от рекламните приходи.

Няма ли да е любопитно да разберем какви са били предложенията на „големите“ (ако сам разбрал написаното по-горе правилно), защото ми е интересно къде са си разминали с продавача: дали са предложили по-малка сума, дали са искали повече контрол, повече „реклами и комерсиализация“ , и т.н. Всички от големите играчи ли купиха по някой сайт: Нетинфо – bgreporter.com, vbox7.com и парченце от svejo.net,  Инвестор.бг – teenproblem.net, Уеб Медия Груп – gladen.bg, Неоген – dalavera.net … и т.н. Всъщност май само Икономедия не са пазарували, или аз изпускам нещо.

Ето два коментара, отново от материала на Капитал:

Покупката на bg-mamma.com показва, че истината в българския интернет е в консолидацията, смята Иван Иванов, изп. директор на агенцията за интерактивен маркетинг Zed digital Cybermark. Един солов играч не може да се издържа дълго време сам – той има нужда от професионално изграден отдел по продажбите и маркетингов екип, смята Иванов. До момента рекламата на bg-mamma.com се продаваше от интернет групата „Нет Инфо.БГ“.

Венцислав Костов, мениджър на мрежата за онлайн реклама httpool, обаче е резервиран към перспективите пред сайта. Той коментира, че сайтовете общности като bg-mamma.com трудно изкарват пари на своите собственици. Основната причина според него е, че тези портали привличат малко, но пък изключително активни и лоялни посетители. Те не идват на сайта, за да гледат реклама, а за да четат потребителски мнения за специфични стоки и услуги.

Сега малко нахвърлени WHOIS детайли, които открих докато търсих повече информация за този пост. Домейнът dtrailer.com e регистиран на името на Иван Николов, но под компания стои Site.bg, който като сайт или компания до момента не се е появявал в материялите за NEG и портфолиото им. Между другото, електронната поща за контаки от WHOIS регистрацията на dtrailer.com е от изтекъл домейн ;) Сега някой да не вземе да купи домейна под носа на момчето ;)

Абе, всеки го е правил (да забрави да си поднови някой от домейните)
Абе, всеки го е правил (да забрави да си поднови някой от домейните)

Сега, обратно на Site.bg – сайта изглежда ОК. Малко избора на цветове напомня на Facebook, малко ламерски нямат начин за контакт освен форма за писма, обаче недостатъци винаги може да се намерят.

[author]mordeth.site.bg[/author][/photo]

Има много домейни регстрирани на името на г-н Иван Николов, и всичките които аз открих, са все подписани със Site.bg Ltd. като организация – ето и WHOIS информацията: dtrailer.com (и всичките от фамилията: dtrailer.org, dtrailer.info, dtrailer.biz, dtrailer.net), site.bg, ma3x.orgbulmonte.org. Освен това и двата сайта – dtrailer.com и site.bg – са зdд едно и също IP – 87.120.200.19. Намерих още два домейна, които са с други данни на регистрацията, но които сочат към dtrailer.com: dmg.bg и avtorentacar.biz.

Ако пък искате повече информация за г-н Иван Николов (Иван Евгениев Николов, отново – ако не греша), може да го намерите тук (ако съм познал, че си е харесал mordeth за подвизаване в интернет):

СЕП България: След три месеца плащането в магазин през мобилeн телефон ще е факт

СЕП България АД[author]sepbulgaria.com[/author][/photo]

Ето една отлична новина:

Операторът на платежна система, базирана върху разплащания през мобилни телефони, „СЕП България“ приключи успешно техническите тестове със системите на БНБ и изгради on-line връзка със системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS), съобщиха от компанията. С решение на УС на БНБ „СЕП България“ е включена в RINGS като нов системен оператор и ще извършва заявка за нетен сетълмент на междубанкови електронни разплащания два пъти дневно по утвърден от БНБ график.

Услугата, която ще предлага СЕП, представлява извършване на плащания през мобилния телефон – в търговски обекти, за комунални услуги или просто при преводи между физически лица. За тази цел клиентът трябва да поиска от мобилния си оператор да му бъде инсталирано специално софтуерно приложение в СИМ картата на телефона. След инсталирането в мобилния апарат се появява ново меню, което всъщност е електронният портфейл на клиента. Чрез него потребителят управлява транзакциите си.За да плати в магазин например, в търговския обект трябва да има също телефон, оборудван със софтуер за такива плащания, компютър с интернет или терминал. Тези терминали са единни, независимо с коя банка работи клиентът, и цялата система се поддържа от СЕП. Участници в този бизнес модел са банките, мобилните оператори, търговските компании и публичните институции, а потребители на услугата ще бъдат всички физически лица и бизнес организации, като се очаква реално услугата да действа след 3 месеца.

„С включването си в системата за брутен сетълмент в реално време „СЕП България“ ще може да премине в следващия етап от развитието си – интегрирането и обслужването на електронни плащания от банките, които участват в нейната система. В момента протича пилотната фаза на интеграция на банки, чиято продължителност се очаква да бъде три месеца. Участващите в таза фаза банки са СИБанк, Алианц банк България и Общинска банка. Първото тестово плащане е извършено успешно. Включване на други банки в системата се очаква да започне през първото тримесечие на следващата година, заявиха от компанията.

Компанията ще предлага на клиентите си още универсален електронен подпис за SIM карти и smart карти, както и електронен документооборот. Компанията е лицензирана от Комисията за регулиране на съобщенията като доставчик на електронен подпис.

„СЕП България“ е дъщерно дружество на първия български фонд за дялово финансиране „Адванс екуити холдинг“, а акционер и партньор е „Сирма груп“.

Да им пожелаем успех, и да очакваме да видим първите резултати.

„Висше образование с пазарен механизъм“

Ако още не сте го прочели, ето нещо интересно за образованието от Кариери.бг:

…Университетите и бизнесът в България често си отправят взаимни обвинения в неразбиране и липса на топли чувства, съвсем като съпрузи, които се развеждат, още преди да са се опознали. Нещата тъкмо бяха започнали плахо да се променят и ни сполетя кризата. Компаниите продължават публично да се кълнат във вярност на образователните си партньори, но в същото време доста от тях вече тайничко орязват разходите за обучения от бюджетите си за следващата година. Какви поражения ще донесе тази политика тепърва предстои да се види.

В криза или не обаче въпросите за сътрудничеството между университетите и работодателите продължава да е актуален. В България и извън нея. Различни модели за партньорство бяха обсъдени в рамките на семинар по въпросите на образованието и студентската мобилност, който се проведе наскоро в Международния център за педагогически науки в Севр (до Париж). Представители на висши училища, медии и европейски институции разказаха за предизвикателствата и възможностите, и споделиха добри практики от техните страни...

За сега в България не знам за друга съвместна програма, освен тази на Сирма. Интересно има ли други ?

Отново за BG-mamma.com: интервю с Иван Николов, съсобственик в „Нет ентъртейнмънт груп“

Иван Николов, съсобственик в „Нет ентъртейнмънт груп“
Иван Николов, съсобственик в „Нет ентъртейнмънт груп“

Икономедия са изключително много в час, и днес, на следвашия ден след новината за купуването на BG-mamma.com от „Нет ентъртейнмънт груп“, вече са публикували интервю с (вече предишно споменатия 18 годишен) Иван Николов, съсобственик в „Нет ентъртейнмънт груп“ :

Купувате интернет бизнес в условия на криза. Смятате ли, че сега е подходящият момент?

За финансовата криза и влиянието й се говори много. Чувал съм много теории. Мисля, че самият факт, че купуваме „БГ мама“ сега, е достатъчно показателен, че сме преценили кое е правилното в конкретната ситуация.

Защо избрахте точно женския сайт „БГ мама“? Имахте ли интерес към други сайтове?

„БГ мама“ и женската аудитория като цяло все още не е особено развита като пазарна ниша от т.нар. големи на пазара. Но е изключително перспективна, има изключително лоялна аудитория, не просто аудитория, а общество. Сайтът е създаден почти без капитали, това е една идея, едно семейство, което е имало своите кризисни моменти. В крайна сметка е дало всичко, за да може това да се случи. Затова сметнахме, че порталът и форумът са добро място за развитие.

Как смятате да „капитализирате“ обществото около сайта?

Говоренето, обмяната на информация във форума не е никак малко, като имате предвид колко различни неща се говорят там – от рецепти до зеленото „ако“ на бебето. Могат да се направят много неща, нека има елемент на изненада.

Прочетете цялото интервю, ще има много интересни неща. Някой от нещата са малко наивно представени, но като цяло съм с положителни впечетления. Остава да видим как ще се развият нещата.

Калкулатор на заплатите в ИТ бранша

Калкулатор на заплатите в ИКТ бранша[author]jobs.idg.bg[/author][/photo]

Сверихте ли си часовника вече ? Нещо, което не знам дали е специфично за програмистите и другите заети в ИКТ средите, и меренето на … заплатите. По принцип всички знаят, че не е проява на много добро възпитание да се разпитва за заплащането на събеседника, както и да се хвалите със заплтата си, но така или иначе много хора имат такова болно любопитство. Специално за тях, предполагам, че калкулатора на заплатите в ИКТ бранша е нещо интересно. След като го изпробвах върху семе си, мога да каже, че горе-долу го докарва със не-много голямо отклонение. Ако имате желание, поиграйте си с калкулатора, и ще видите, че наистина работи горе-долу достоверно, като нещата за които аз гледах бяха разликите в заплащанията в провинцията, както и разликите при мъжете и жените. Както и да е, наистина е нещо интересно, и удобно – за сверяване на часовника. Още по-интересно ще е догодина, като се има предвид лошите прогнози, които всички правят. Според мен нещатата няма да са толкова зле, и може би просто ще се задържат на нивото от предната година. Ще видим ;)

Нова интернет компания купи сайта Bg-mamma.com

Net Entertainment Group придоби мажоритарен дял от най-големия портал за бременност и майчинство в България.[author]bg-mamma.com[/author][/photo]

Интересната новина днес за българския интернет:

Новата компания Net Entertainment Group (NEG) купи мажоритарен дял в сайта bg-mamma.com. Стойността по сделката не е обявена. Bg-mamma.com е насочен към младите майки и регистрира над 40 000 уникални посещения всеки ден според собствени данни.

Ами това е въпроса, дали да направиш нов сайт, който да се конкурира с първите в нишата, или пък да купиш някой от бъдещите си конкуренти. Кое е по-лесно ? Да се опиташ да събереш трафик, и лоялни читатели, започвайки от началото ? Първоначално ще глътне по-малко пари, но много повече време, нерви и енергия, и то при положение, че плувате в свои води и сте в час с материята, която засяга сайта ви. Това изглежда, че е стратегията гонена от „големите“ в БГ интернета до преди може бе една година, когато може би всички прегърнаха втория вариант и започнаха да купуват сайтове. Там всички виждаме предимствата – особено ако се запази екипа работил до момента върху сайта, и продължи работата с цялото натрупано ноу-хау. „Големите“ обаче имат парите да си позволят да купуват сайтове (а може и това да им е била стратегията – първо да поработят здраво, за да може после наготово да си напазаруват), докато новината от днес е за млада и нова компания. Опрделено е добра инвестиция, и се надявам да са си направили правилно разчетите за това колко бързо ще им се върне инвестираното. Абе, да пожелаем успех на съвместното им начинание, и да гледаме как ще се развият нещата.

Интересен коментари може да намерите тук:

След интересни преговори и много слухове около уеб сайта BG-Mamma.com, продажбата му е вече факт. Слуховете около продажбата на уеб сайта се въртят в интернет средите през последните седмици, но реално собственика е само един.