jQuery 1.2.2 Released

jQuery има нова версия, 1.2.2, която по принцип е bug fix версия.

Най-важните промени са:

  • 300% по-бърз $(DOMElement)
  • .ready() подобрение: използва се техниката на Diego Perini която не разчита на document.write(), а вместо това изчаква и CSS да се зареди; също така сега може да се наблюдава document.ready събитието използвайки традиционния начин с .bind()
  • нови събития като .bind(”mouseenter”) и .bind(”mouseleave”)
  • развита :not() функция
  • използването на Accepts Headers
  • подобрения па Event API: jQuery.event.special със setup teardown handler

От тук може да изтеглите последната версия в оригиналния и вид, а от тук нейния минифициран вариант.

jQuery за 15 минути

Саймън Уилсън (Simon Willison) публикува кратка и „сочна“ презентация, jQuery in 15 minutes.

Ако до сега не сти има случай да хвърлите едо око на jQuery, сега определено ще видите в тази презентация най-силните му страни, като:

  • Защо jQuery е толкова интересно ?
  • Как се работи в него със CSS селекторите (CSS selectors)
  • Дискретната му природа (за разлика от някои популарни библиотеки, които бъркат в мозъка на JS-engine-а)
  • Как всичко опира до плъгините (plugins)